PREZYDIUM RADY RODZICÓW

   Przewodniczący - Sławomir Borkowski

   Z-ca przewodniczącego - Eugeniusz Sudnikowicz

   Sekretarz - Daria Sipiak

   Skarbnik - Beata Walkowiak

   Członek - Monika Sucholas

   Członek - Łukasz Brenda

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

   Przewodniczący - Andżelika Rajko

   Członek - Piotr Kieler

   Członek - Konrad Jędrulak