PREZYDIUM RADY RODZICÓW

   Przewodniczący - Sławomir Borkowski

   Z-ca przewodniczącego - Andżelika Rajko

   Sekretarz - Emilia Kuchta

   Skarbnik - Jacek Walkowiak

   Członek - Piotr Kieler

   Członek - Marta Włodarczyk

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

   Przewodniczący - Konrad Jędrulak

   Członek - Katarzyna Tarnawska

   Członek - Katarzyna Pawlak