SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PIOTR PIĘTAL - przewodniczący

LENA BORKOWSKA - z-ca przewodniczącego