SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Paulina GÓRSKA - przewodniczący

Martyna BORKOWSKA - z-ca przewodniczącego

Martyna KONIECZKO - sekretarz

Julia KANIEWSKA - członek

Wiktoria KUBIK - członek