SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

MARTYNA KONIECZKO - przewodniczący

KAJA KWIATKOWSKA - z-ca przewodniczącego

LENA BORKOWSKA - członek

WIKTORIA WŁODARCZYK - członek